Felhasználói értékelés: / 6
GyengeLegjobb 

Felmondás esetén mikor használható fel az állami támogatás?
Mi az értékelési fordulónap?
A lakás-előtakarékoskodó elhalálozása esetén a szerződést ki örökli?
Van-e lehetőség házilagosan kivitelezett munkák költségként történő elszámolására?
Lehet átruházni a szerződést, illetve a kedvezményezettet megváltoztatni?
Megváltoztatható a takarékoskodó személye?
Megváltoztatható a kedvezményezett személye?
Ki köthet szerződést?
Kinek a javára köthető szerződés?
Mit veszíthetek felmondáskor?
Mekkora lehet az összeg, amit félretehetek?


 

Felmondás esetén mikor használható fel az állami támogatás?

 • Ha a kifizetéskor a megtakarítási idő elérte a négy évet és lakáscélra kívánja felhasználni az összeget, felvehető az állami támogatás, amelynek felhasználását igazolni kell.

vissza az elejére...


 

Mi az értékelési fordulónap?

 • A kiutalási időszak első napja, amikor a lakás-takarékpénztár meghatározza, hogy melyek azok a lakáselőtakarékossági szerződések, amelyek esetében a szerződéses összeget az adott kiutalási időszakhoz tartozó kiutalási időpontra megállapított kiutalási összegből ki tudja fizetni.

vissza az elejére...
A lakás-előtakarékoskodó elhalálozása esetén a szerződést ki örökli?

 • Kedvezményezettel rendelkező szerződésnél a lakás-előtakarékoskodó halála esetén a kedvezményezett a szerződés feletti rendelkezési jogot hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül megszerzi és a betételhelyezést azonos jogokkal, és kötelezettségekkel folytathatja.
 • Kedvezményezett nélküli szerződés esetén hagyatéki eljárás keretében, jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány benyújtásával az örökös szerzi meg a szerződés feletti rendelkezési jogot, és az elhalálozott szerződő fél helyébe léphet.

vissza az elejére...


 

Van-e lehetőség házilagosan kivitelezett munkák költségként történő elszámolására?

 • A házilagosan kivitelezett munkák esetén építésnél, az építési hatóságnak bejelentett, jogszabályban meghatározott szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező műszaki vezető, egyéb munkák esetén az építésügyi műszaki szakértői névjegyzékben szereplő műszaki szakértő igazolásával ellátott munka-költség kimutatás is elfogadható. Ebben az esetben a házilagosan kivitelezett munkadíjak igazolásához az ügyintézési nyomtatványok között található formanyomtatványt kell az ügyfélnek kitöltenie, és az igazolásra jogosult szakértőnek pecséttel, ill. aláírással ellátva azok jogosságát igazolni.

vissza az elejére...


 

Lehet átruházni a szerződést, illetve a kedvezményezettet megváltoztatni?

Igen. Szerződés átruházásának minősül:

 • a lakás-előtakarékoskodó személyének megváltoztatása
 • a kedvezményezett személyének megváltoztatása
 • a kedvezményezett visszavonása, továbbá kedvezményezett megjelölése olyan szerződéseknél, amelyeknek korábban nem volt kedvezményezettje.

Amennyiben a szerződés kiutalás alatt áll, akkor az átruházásra vonatkozó kérelem csak a válaszlappal együtt érvényes.
A szerződés átruházása esetén átruházási díj kerül felszámításra, a díj mértékét a mindenkor érvényes Díjtáblázat tartalmazza.
Az átruházás a visszaigazolást követő hó első napján lép hatályba, ezért az új kiutalásra - az állami támogatás vizsgálat után, amennyiben állami támogatás levonás nem történt - legkorábban ezen hónap utolsó napján kerülhet sor az ügyfél külön kérelme nélkül.
vissza az elejére...


 

Megváltoztatható a takarékoskodó személye?

A lakás-előtakarékoskodó személye csak az alábbi esetekben változtatható:

 • ha az új lakás-előtakarékoskodó az eredeti lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója,
 • az eredeti lakás-előtakarékoskodó elhalálozott,
 • gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek javára kötött szerződés esetén a kiskorú gyámságát ellátó személy változott.

A lakás-előtakarékoskodó személyének megváltoztatásához jogerős bírósági hatósági határozat vagy a korábbi és az új tulajdonos írásos nyilatkozata szükséges.

Ha a lakás-előtakarékoskodó személyének megváltoztatása (átruházása) következtében és új lakás-előtakarékoskodó javára ugyanazon naptári évben korábban több szerződés után jóváírták az állami támogatást a lakás-előtakarékoskodót - saját választása alapján - csak egyik szerződése után illeti meg az állami támogatás. A többi szerződés után jóváírt állami támogatást az arra jóváírt betéti kamattal együtt le kell vonni azokra az évekre vonatkozóan, amikor több szerződés után került állami támogatás jóváírásra.

Ha a lakás-előtakarékoskodó személye azért változott, mert az eredeti lakás-előtakarékoskodó elhalálozott, akkor a szerződésen az elhalálozott lakás-előtakarékoskodó javára már megigényelt, illetve jóváírt állami támogatást a szerződés lakáscélú felhasználása esetén az új lakás-előtakarékoskodó nem köteles visszafizetni akkor sem, ha a folytatott szerződést az abba való belépés bejelentésével egyidejűleg bejelentett kérelmével összevonja másik olyan szerződésével, amelyre a folytatott szerződés megtakarítási időszaka alatt már kapott állami támogatást.
vissza az elejére...


 

Megváltoztatható a kedvezményezett személye?

Igen. A kedvezményezett személye csak az alábbi esetekben változhat:

 • kedvezményezett nélküli szerződésnél kedvezményezett megjelölése, kedvezményezett személyének megváltoztatása úgy, hogy a kedvezményezett a lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozója,
 • kedvezményezett visszavonása,
 • a kedvezményezett elhalálozott.

Ha kedvezményezett megjelölése következtében a kedvezményezett javára vagy a kedvezményezett személyének megváltoztatása következtében az új kedvezményezett javára ugyanazon naptári évben korábban több szerződés után jóváírták az állami támogatást, akkor ez esetben is: a lakáselőtakarékoskodót - saját választása alapján - csak egyik szerződése után illeti meg az állami támogatás. A többi szerződés után jóváírt állami támogatást az arra jóváírt betéti kamattal együtt le kell vonni azokra az évekre vonatkozóan, amikor több szerződés után került állami támogatás jóváírásra.
vissza az elejére...


 

Ki köthet szerződést?

 • Természetes személy saját nevében, saját maga, illetve természetes személy kedvezményezett javára.
 • Korlátozottan cselekvőképes természetes személy, az általa megnevezett természetes személy kedvezményezett javára.
 • Gyám, eseti gondnok, alapítvány, természetes személy, társadalmi szervezet, egyház, illetőleg helyi önkormányzat a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek, mint kedvezményezett javára, életkezdésének elősegítése céljából.

vissza az elejére...


 

Kinek a javára köthető szerződés?

A lakás előtakarékoskodó jogosult kedvezményezett megjelölésére, mely személyek a következők lehetnek:

 • Természetes személy lakás előtakarékoskodó természetes személy közeli hozzátartozója.
 • Gyámság alatt álló gyermek.

A lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozója a házastárs, a szülő, a nagyszülő, a dédszülő, a gyermek, az unoka, a dédunoka, a testvér, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő.
vissza az elejére...


 

Mit veszíthetek felmondáskor?

 • Bár a lakás-előtakarékosság bármikor megszüntethető, az állami támogatáshoz csak akkor lehet hozzájutni, ha a lakáskasszába legalább négy éven keresztül érkeznek befizetések. Aki tehát négy éven belül szünteti meg a lakásszámláját, csak a saját pénzéhez, és annak egy-három százalékos betéti kamatához juthat, a harminc százalékos állami támogatásról le kell mondania.

vissza az elejére...


 

Mekkora lehet az összeg, amit félretehetek?

 • A lakástakarék-számlára havonta kell elhelyezni a megtakarításokat, az állami támogatás ugyanis csak akkor jár, ha a befizetés rendszeres. A havonta fizethető összeg a visszaélések elkerülése végett maximum húszezer forint lehet, ekkora összegre lehet csak állami támogatást igénybe venni. Családon belül persze több lakásszámla is nyitható, így az összeg növelhető. A lakáskasszát banki hitellel is lehet kombinálni. A bankok ekkor eltekintenek a tőketörlesztéstől: az ügyfél eleinte csak kamatot és kezelési költséget fizet, a tőketörlesztést pedig lehetőleg teljes egészében lakásszámla formájában teszi félre. Amikor lejár a lakásszámla négy-nyolc éves futamideje, csökkennek a hitel törlesztőrészletei, hiszen a bank a tőketörlesztést állami támogatással és betéti kamattal együtt kapja meg. Így csökken a tőketartozás, a bank pedig újraszámolja a kamatokat.

vissza az elejére...